Seneste udgivelser

Forside 2023

Årsskrift 2023

Nyeste årsskrift fåes udleveres til alle medlemmer.

Man kan blive medlem ved at kontakte formand Svend E. L. Hansen tlf. 22486208

Foto af hæfte

Industriklynge Kastvraa

En arbejdsgruppe har de sidste par år arbejdet med at skrive historien om Kastvraa Mejeri, Mølle og Bageri.

Skriftet udleveres til alle medlemmer der måtte ønske det.

 

Årsskrift 2022_pages-to-jpg-0001

Årsskrift 2022

Hvert år udgives et spændende lokalhistorisk årsskrift. Medlemmer modtager dette i papirformat gratis når de betaler kontingent. Tidligere årsskrifter kan læses her på hjemmesiden.

 

Lyt til interviews

Den nyeste er med Peter Ravn, Simmersted og Karetmageren i Hjerndrup. Du finder lydfilerne her....

skilt Simmersted skat

Historiske skilte i landskabet

Vi har placeret en række skilte i vores område der kort fortæller noget om historien på stedet

Læs Thomas Schultz dagbog fra 1. verdenskrig

Maugstrup og Simmersted set med præstens øjne i 1932

Skrevet af pastor Carsten Petersen, Maugstrup, 1918 – 32 1918 I begyndelsen af januar faldt der så meget sne, at alt var standset. Der var ingen gudstjeneste eller skolegang. Mejeriet fik ordre på at levere mælken til Haderslev og Hamborg. Svin over 8 uger skulle afleveres. Snekastningen gik langsomt, fordi der manglede folk. Der kom…

Barn i Maugstrup i 50’erne

Skrevet af Leif Petersen Jeg er født søndag den 5. august 1945 i Maugstrup. Min mor var Christine Petersen (Dina), som på daværende tidspunkt var hjemmesygeplejerske i Maugstrup, Simmersted og Jegerup. Min far var Jens Petersen, som var selvstændig vognmand. Maugstrup – sådan stavede man til byen dengang – var en driftig by med to…

En beretning til barnebarnet – født på Grønvang i Maugstrup

Mange er sikkert blevet ringet op af et barnebarn og blevet bedt om at skrive en barndomsberetning til brug i skolen. Hvem kan sige nej til det? Når nu beretningen er skrevet, så vil vi vældig gerne have den til arkivet. Så betænk os venligst, hvis du har en beretning liggende. Her er det Lis…

Skomagerens søn fra Maugstrup til New Zealand 1875

Peter Hansen Boisen I dag er der henved 600 efterkommere i New Zealand og Australien efter den unge skomagersøn fra Maugstrup.  9 børn ved man han at han fik med 3 kvinder, hvoraf han var gift med de 2 og alligevel døde han alene i en alder af 73 i 1929. P.H. er en mand…

Tyskerens unger

Tyskerens unger Fortalt af Leif Boulund Vi boede i ledvogterhuset i Kestrup, det er der ikke mere. Det lå på højre side lige efter tunnelen når man kom fra Maugstrup af. Vi var 9 børn og det var et lille hus så vi lå tæt. Der var et værelse på loftet, hvor vi børn sov.…

Sådan husker jeg krigens sidste tid

Skrevet af Jens Kræmer, Haderslevvej 19 Indledningsvis vil jeg nævne, at da krigen sluttede i 1945 var jeg kun 4 år. Denne unge alder til trods, så er der alligevel en del ting, som står lysende klart i erindringen. Den ting som jeg nok husker tydeligst er at den tyske besættelsesmagt havde lagt beslag på…

Afstemning i Simmersted 1919 dansksindet lærer vælges

Tirsdag den 30. september 1919 forsamledes beboere af Simmersted Kommune på den herværende station for at vælge en dansk lærer til at overtage lærergerningen i kommunen. Mødte var 35 stemmeberettigede beboere af kommunen. Lærer Chr. Lund af Vamdrup havde fremstillet sig som villig til at overtage lærergerningen. Ved en foretagen skriftlig afstemning gav es der…

Indtryk fra en rejse i 1801

I 1801 foretog pastor L M Wedel en rejse fra Hamborg til Kolding. På hele turen nedskrev han omhyggeligt sine indtryk i sin dagbog. I det følgende kan man læse hans indtryk fra turen igennem vores egn: Maugstrup En liden Landsbye, hvorom man næsten kan sige det samme som om Jægerup, kun Kirken her er…

Jens Fuglsang, født på Klostergaard i Maugstrup

Avisudskrift 1931: Jens Fuglsang, Mariegaard fortæller. Smaatræk af et langt, virksomt liv i Landbrugets, Danskhedens og Kirkens Tjeneste. Ved Sparekassen for Haderslev Bys Omegns 75 Aars Jubilæum fornylig savnede man en af Sparekasseledelsens gode, trofaste Støtter gennem mange Aar, Gaardejer Jens Fuglsang, Mariegaard. Skønt han med Liv og Sjæl følger den Institution, som i Aarevis har…

En Veteran fra Treaarskrigen

Interview med Niels Flindt bragt Hejmdal i anledning af hans 90 års fødselsdag i 1906: Niels Flindt i S. Otting, der forleden fyldte 90 Aar, fortæller ”Mdm” følgende om sit Levnedsløb: Han er født i Stubbom ved Aller. Hans Fader sad i smaa kaar, men før sin Død arbejdede han sig op til velstand. Sin…

P.H. Beck – degn og forfatter i Maugstrup

Pastor Dahlberg i Maugstrup var flittig til at skrive om stort og småt i sognet. Her er hvad han har skrevet om P.H. Beck der udover af være degn i Maugstrup også var en betydelig forfatter af skolebøger. 1955: Hvad ved vi om vore Forgængere?  Denne bog optegner en del om præster. Hvad med degnene?…

Historien om en sten ved Østerskovvej

Når man kører ud af Østerskovvej i Simmersted, står der på vejens højre side, ca. 2 km i retning mod Hjerndrup, en lille undseelig sten -ikke nogen mindesten men en lille sten der vækker minder om Maugstrup kommunes vejmand, Fritz Potschkat. Den oprindelige vej drejede her næsten vinkelret, hvilket mange trafikanter overså, og det medførte…

Logo

Medlemsskab af foreningen

- som altid har vi et nyt årsskrift som du får som en del af dit medlemsskab
Medlemsskab for en husstand er 50 kr. 
Kontakt formand Svend Erik Hansen tlf. 22486208 hvis du gerne vil være medlem.

Årsskrifter

Læs tidligere årsskrifter online.

Hør historien...

Vi har nogle meget fine fortællinger som lydfiler. Find dem her.

Facebook

Facebook gruppen Gamle billeder fra Maugstrup indholder mange spændende billeder.

Del dine minder

Vi vil så gerne have flere livsberetninger til vores arkiv. Dit liv uanset om du var pirat, tømrer eller medhjælpende hustru. Din beretning kan forblive privat indtil et tidspunkt du fastsætter.

Kontakt Louise tlf. 24931069

Søg i Simmersted arkivs arkivalier

Vi tager imod gamle billeder og skriftlige materialer

 fra Hjerndrup, Maugstrup, Kastvrå eller Simmersted - såsom breve, kort, regninger, sange, beretninger og lignende skriftlige materialer.