Artikler til årsskrift modtages

Der er stadig en smule plads i dette årsskrift hvis du har mod på at skrive en historie med historisk indhold.

Næste årsskrift kommer til at handle om Idrætsforeningen i Simmersted. Den har 100 års jubilæum i 2013. Så alle der har været aktive i Idrætsforeningerne i Maugstrup el. Simmersted igennem tiden opfordres til at bidrage med historier og beretninger.

Kontakt Louise vedrørende bidrag til årsskriftet.