Kommuneforstanderen i Simmersted
| |

Kommuneforstanderen i Simmersted

Af Jørgen Nielsen Den besluttende myndighed var kommuneforsamlingen, hvor alle selvstændige (mandlige) beboere med egen husstand og eget hus havde adgang. I nogle af de større kommuner valgtes et kommuneråd, og dette sidste system blev obligatorisk med den reviderede landkommuneordning fra 1892. Treklassevalgretten sikrede imidlertid den mest velhavende befolkningsdels dominans. Kommuneforsamlingen hhv. kommunerådet valgte en…

Det kan man få for 2 gårde i Simmersted

Det kan man få for 2 gårde i Simmersted

-et alter i Ribe Domkirke, f.eks. Af Jørgen Nielsen Ridder Niels Lændi, der besidder 2 gårde i Simmersted opretter i år 1300 et alter i Ribe Domkirke ”Til lægedom for sin egen og sin faders sjæle” Samme år, 1300, 1. søndag i fasten, den 28. februar, udstedte biskoppen følgende brev: „Kristjern, af Guds Nåde Biskop…

Kastvraa Forsamlingshus
|

Kastvraa Forsamlingshus

Af Jørgen Nielsen I princippet var der forsamlingsfrihed i Nordslesvig, men i praksis blev der ofte lagt hindringer i vejen. Kroer og hoteller der lagde lokaler til danske møder kunne risikere at få frataget spiritusbevillingen eller på anden måde blive chikaneret. Dette gjorde det naturligvis vanskeligt at finde lokaler, hvor man kunne mødes, særligt hvis…

Præst Ernst Dalberg’s protokol 1937-75
| |

Præst Ernst Dalberg’s protokol 1937-75

Ernst Dalberg blev født den 15. juli 1907 i Thorstrup Sogn. Blev ansat som sognepræst for Maugstrup Sogn i 1937. Søgte sin afsked 1. november 1975. Dalberg havde mange alsidige interesser indenfor kunst, arkitektur, arkæologi og malerkunst.Han bidrog også til kirkens udsmykning, idet han foretog en rejse til Grækenland i 1970erne, hvorfra han hjembragte ”ikoner”,…