Jens Fuglsang, født på Klostergaard i Maugstrup

Avisudskrift 1931: Jens Fuglsang, Mariegaard fortæller. Smaatræk af et langt, virksomt liv i Landbrugets, Danskhedens og Kirkens Tjeneste. Ved Sparekassen for Haderslev Bys Omegns 75 Aars Jubilæum fornylig savnede man en af Sparekasseledelsens gode, trofaste Støtter gennem mange Aar, Gaardejer Jens Fuglsang, Mariegaard. Skønt han med Liv og Sjæl følger den Institution, som i Aarevis har…

Læs mere

En Veteran fra Treaarskrigen

Interview med Niels Flindt bragt Hejmdal i anledning af hans 90 års fødselsdag i 1906: Niels Flindt i S. Otting, der forleden fyldte 90 Aar, fortæller ”Mdm” følgende om sit Levnedsløb: Han er født i Stubbom ved Aller. Hans Fader sad i smaa kaar, men før sin Død arbejdede han sig op til velstand. Sin…

Læs mere

P.H. Beck – degn og forfatter i Maugstrup

Pastor Dahlberg i Maugstrup var flittig til at skrive om stort og småt i sognet. Her er hvad han har skrevet om P.H. Beck der udover af være degn i Maugstrup også var en betydelig forfatter af skolebøger. 1955: Hvad ved vi om vore Forgængere?  Denne bog optegner en del om præster. Hvad med degnene?…

Læs mere

Historien om en sten ved Østerskovvej

Når man kører ud af Østerskovvej i Simmersted, står der på vejens højre side, ca. 2 km i retning mod Hjerndrup, en lille undseelig sten -ikke nogen mindesten men en lille sten der vækker minder om Maugstrup kommunes vejmand, Fritz Potschkat. Den oprindelige vej drejede her næsten vinkelret, hvilket mange trafikanter overså, og det medførte…

Læs mere

Generalforsamling 15. marts 2016

Lokalhistorisk inviterer til foredag og lynhurtig generalforsamling tirsdag d. 15. marts kl. 19. Tidligere pilot og præst Kaj Ross-Hansen kommer og fortæller om sit liv under overskriften fra katapult til prædikestol. Under pausen som byder på kringle og kaffe holder vi som vanligt en lynhurtig generalforsamling. Samtidigt kan man få lejlighed til at se hvordan arkivet…

Læs mere

Generalforsamling Lokalhistorisk Forening

Foredrag med Johannes Jensen som har skrevet sin livshistorie i bogen: “Ad brydsomme veje”. En barsk opvækst i Ålkjær, Nustrup, Bækskov og Åbøl var starten på hans liv og trods mange sten på vejen kan han alligevel se tilbage på et succesfuldt liv som forretningsmand. Kom og hør hvordan det gik drengen der nu er…

Læs mere

Skomagerens søn

Lokalhistorisk forening får besøg langvejs fra d. 25. og 26. juni. Doug Marker og hans hustru kommer fra Australien til Maugstrup for at tilbringe et par dage i hans oldefars fødeby. Doug Marker er oldebarn af Peter Hansen Boisen der udvandrede til New Zealand i 1875. Han var skomager Jørgen Boisens yngste barn og udvandrede…

Læs mere

Generalforsamling og foredrag 2014

Torsdag d. 13. marts kl. 19.00 i Hjerndrup Sognegaard Generalforsamling og derefter foredrag ved Ove Kronborg, tidl. politiinspektør i Sønderborg. En hændelse i Hjerndrup 7. maj 1045 Ove har skrevet bogen “Et hjørne af en hærs sammenbrud” som han han vil fortælle ud fra. Kun 14 år gamle begyndte nogle af Værnemagtens fremtidige befalingsmænd deres militære…

Læs mere

Vi er godt igang med årsskriftet

Næste års tema er 1. verdenskrigs begyndelse. Vi modtager meget gerne billeder, breve, postkort og andre materialer fra krigen. Dagbøger fra såvel soldater som dem der flygtede over grænsen til Danmark samt familien hjemme modtager vi også gerne. Vi skanner gerne billeder/breve ind, så vi har en kopi til arkivet hvis man gerne vil beholde…

Læs mere

Ejendomsbeskrivelser

Vi er så småt begyndt at lægge ejendoms beskrivelser for Hjerndrup Landevej og Tøndervej ind på hjemmesiden. Vi modtager gerne beskrivelser for alle ejendomme i området. Beskrivelsen af din ejendom må gerne være håndskrevet og fortælle så meget som muligt om ejendommen som du ved. Har du gamle billeder af ejendommen og tidligere beboere vil…

Læs mere