Thomas Madsen Schultz’s dagbog 1915-1917
| |

Thomas Madsen Schultz’s dagbog 1915-1917

Søn af gårdejer Christen Schultz og hustru Ingelise f. Jensen. Gift 16. april 1915 med Anne Skov, datter af Smedemester Carl Skov Tyrstrup og hustru Kirstine f. Mathisen. Uddannet ved handel i Christiansfeld.Handelsmedhjælper 1911Købmand 1921.Kommunalrevisor 1926.Medlem af sognerådet 1925. Maugstrup SognerådReservist Th. Schultz Christiansfeld Kreis Hadersleben Nord-Schleswig1. M G K Res. 86 Min Dagbog Begyndt…

Præst Ernst Dalberg’s protokol 1937-75
| |

Præst Ernst Dalberg’s protokol 1937-75

Ernst Dalberg blev født den 15. juli 1907 i Thorstrup Sogn. Blev ansat som sognepræst for Maugstrup Sogn i 1937. Søgte sin afsked 1. november 1975. Dalberg havde mange alsidige interesser indenfor kunst, arkitektur, arkæologi og malerkunst.Han bidrog også til kirkens udsmykning, idet han foretog en rejse til Grækenland i 1970erne, hvorfra han hjembragte ”ikoner”,…

Maugstrup og Simmersted set med præstens øjne i 1932
|

Maugstrup og Simmersted set med præstens øjne i 1932

Skrevet af pastor Carsten Petersen, Maugstrup, 1918 – 32 1918 I begyndelsen af januar faldt der så meget sne, at alt var standset. Der var ingen gudstjeneste eller skolegang. Mejeriet fik ordre på at levere mælken til Haderslev og Hamborg. Svin over 8 uger skulle afleveres. Snekastningen gik langsomt, fordi der manglede folk. Der kom…

En beretning til barnebarnet – født på Grønvang i Maugstrup
|

En beretning til barnebarnet – født på Grønvang i Maugstrup

Mange er sikkert blevet ringet op af et barnebarn og blevet bedt om at skrive en barndomsberetning til brug i skolen. Hvem kan sige nej til det? Når nu beretningen er skrevet, så vil vi vældig gerne have den til arkivet. Så betænk os venligst, hvis du har en beretning liggende. Her er det Lis…

Tyskerens unger

Tyskerens unger

Tyskerens unger Fortalt af Leif Boulund Vi boede i ledvogterhuset i Kestrup, det er der ikke mere. Det lå på højre side lige efter tunnelen når man kom fra Maugstrup af. Vi var 9 børn og det var et lille hus så vi lå tæt. Der var et værelse på loftet, hvor vi børn sov….

Afstemning i Simmersted 1919 dansksindet lærer vælges

Afstemning i Simmersted 1919 dansksindet lærer vælges

Tirsdag den 30. september 1919 forsamledes beboere af Simmersted Kommune på den herværende station for at vælge en dansk lærer til at overtage lærergerningen i kommunen. Mødte var 35 stemmeberettigede beboere af kommunen. Lærer Chr. Lund af Vamdrup havde fremstillet sig som villig til at overtage lærergerningen. Ved en foretagen skriftlig afstemning gav es der…