Maugstrup og Simmersted set med præstens øjne i 1932

Skrevet af pastor Carsten Petersen, Maugstrup, 1918 – 32 1918 I begyndelsen af januar faldt der så meget sne, at alt var standset. Der var ingen gudstjeneste eller skolegang. Mejeriet fik ordre på at levere mælken til Haderslev og Hamborg. Svin over 8 uger skulle afleveres. Snekastningen gik langsomt, fordi der manglede folk. Der kom…

Læs mere

Barn i Maugstrup i 50’erne

Skrevet af Leif Petersen Jeg er født søndag den 5. august 1945 i Maugstrup. Min mor var Christine Petersen (Dina), som på daværende tidspunkt var hjemmesygeplejerske i Maugstrup, Simmersted og Jegerup. Min far var Jens Petersen, som var selvstændig vognmand. Maugstrup – sådan stavede man til byen dengang – var en driftig by med to…

Læs mere

En beretning til barnebarnet – født på Grønvang i Maugstrup

Mange er sikkert blevet ringet op af et barnebarn og blevet bedt om at skrive en barndomsberetning til brug i skolen. Hvem kan sige nej til det? Når nu beretningen er skrevet, så vil vi vældig gerne have den til arkivet. Så betænk os venligst, hvis du har en beretning liggende. Her er det Lis…

Læs mere

Skomagerens søn fra Maugstrup til New Zealand 1875

Peter Hansen Boisen I dag er der henved 600 efterkommere i New Zealand og Australien efter den unge skomagersøn fra Maugstrup.  9 børn ved man han at han fik med 3 kvinder, hvoraf han var gift med de 2 og alligevel døde han alene i en alder af 73 i 1929. P.H. er en mand…

Læs mere

Tyskerens unger

Tyskerens unger Fortalt af Leif Boulund Vi boede i ledvogterhuset i Kestrup, det er der ikke mere. Det lå på højre side lige efter tunnelen når man kom fra Maugstrup af. Vi var 9 børn og det var et lille hus så vi lå tæt. Der var et værelse på loftet, hvor vi børn sov.…

Læs mere

Sådan husker jeg krigens sidste tid

Skrevet af Jens Kræmer, Haderslevvej 19 Indledningsvis vil jeg nævne, at da krigen sluttede i 1945 var jeg kun 4 år. Denne unge alder til trods, så er der alligevel en del ting, som står lysende klart i erindringen. Den ting som jeg nok husker tydeligst er at den tyske besættelsesmagt havde lagt beslag på…

Læs mere

Afstemning i Simmersted 1919 dansksindet lærer vælges

Tirsdag den 30. september 1919 forsamledes beboere af Simmersted Kommune på den herværende station for at vælge en dansk lærer til at overtage lærergerningen i kommunen. Mødte var 35 stemmeberettigede beboere af kommunen. Lærer Chr. Lund af Vamdrup havde fremstillet sig som villig til at overtage lærergerningen. Ved en foretagen skriftlig afstemning gav es der…

Læs mere

Indtryk fra en rejse i 1801

I 1801 foretog pastor L M Wedel en rejse fra Hamborg til Kolding. På hele turen nedskrev han omhyggeligt sine indtryk i sin dagbog. I det følgende kan man læse hans indtryk fra turen igennem vores egn: Maugstrup En liden Landsbye, hvorom man næsten kan sige det samme som om Jægerup, kun Kirken her er…

Læs mere

Jens Fuglsang, født på Klostergaard i Maugstrup

Avisudskrift 1931: Jens Fuglsang, Mariegaard fortæller. Smaatræk af et langt, virksomt liv i Landbrugets, Danskhedens og Kirkens Tjeneste. Ved Sparekassen for Haderslev Bys Omegns 75 Aars Jubilæum fornylig savnede man en af Sparekasseledelsens gode, trofaste Støtter gennem mange Aar, Gaardejer Jens Fuglsang, Mariegaard. Skønt han med Liv og Sjæl følger den Institution, som i Aarevis har…

Læs mere

En Veteran fra Treaarskrigen

Interview med Niels Flindt bragt Hejmdal i anledning af hans 90 års fødselsdag i 1906: Niels Flindt i S. Otting, der forleden fyldte 90 Aar, fortæller ”Mdm” følgende om sit Levnedsløb: Han er født i Stubbom ved Aller. Hans Fader sad i smaa kaar, men før sin Død arbejdede han sig op til velstand. Sin…

Læs mere