Kommuneforstanderen i Simmersted
| |

Kommuneforstanderen i Simmersted

Af Jørgen Nielsen Den besluttende myndighed var kommuneforsamlingen, hvor alle selvstændige (mandlige) beboere med egen husstand og eget hus havde adgang. I nogle af de større kommuner valgtes et kommuneråd, og dette sidste system blev obligatorisk med den reviderede landkommuneordning fra 1892. Treklassevalgretten sikrede imidlertid den mest velhavende befolkningsdels dominans. Kommuneforsamlingen hhv. kommunerådet valgte en…

Det kan man få for 2 gårde i Simmersted

Det kan man få for 2 gårde i Simmersted

-et alter i Ribe Domkirke, f.eks. Af Jørgen Nielsen Ridder Niels Lændi, der besidder 2 gårde i Simmersted opretter i år 1300 et alter i Ribe Domkirke ”Til lægedom for sin egen og sin faders sjæle” Samme år, 1300, 1. søndag i fasten, den 28. februar, udstedte biskoppen følgende brev: „Kristjern, af Guds Nåde Biskop…

Kastvraa Forsamlingshus
|

Kastvraa Forsamlingshus

Af Jørgen Nielsen I princippet var der forsamlingsfrihed i Nordslesvig, men i praksis blev der ofte lagt hindringer i vejen. Kroer og hoteller der lagde lokaler til danske møder kunne risikere at få frataget spiritusbevillingen eller på anden måde blive chikaneret. Dette gjorde det naturligvis vanskeligt at finde lokaler, hvor man kunne mødes, særligt hvis…