Generalforsamling 2013

Så nærmer vi os hastigt Generalforsamlingen som afholdes lige efter aftenens foredrag om “Kammerherreinde Christina Friederica von Holstein”

Foredraget holdes af pensioneret lærerinde Ellen Hansen fra Christiansfeld som er forfatter til bogen om kammerherreinde Christina Friederica von Holstein, som opførte Christinero-anlægget uden for Christiansfeld og som testamenterede hele sin formue til velgørende formål – bl. a. til oprettelse af det første sygehus i Haderslev

14. marts kl.19.30 Hjerndrup Sognegård

Af hensyn til kaffen bedes man tilmelde sig senest 12. marts til

Lis Kjær 74506249 el. Trine Clausen 74506108

Entre 50 kr.