Generalforsamling 2023

Lokalhistorisk forening Hjerndrup, Maugstup, Kastvrå og Simmersted

Inviterer alle vore 437 medlemmer til generalforsamling

Kaffen kom til Sønderjylland i 1702 og Torten kom i 1835. Kom til generalforsamling i Simmersted Multihus den 23. marts kl. 19.30 og smag på begge dele.

Jørgen Nielsen viser historiske høstbilleder fra lokalområdet og alle, der kan høste med en le eller styre en mejetærsker et joystick bør komme og se hvordan høstarbejdet har udviklet sig i 100 år.

Vi glæder os til at se jer alle. Ind imellem kaffen, torten og høsthistorien holder formand Svend Erik Hansen sin beretning, kassere Svend Lange fremlægger regnskabet og der er valg til bestyrelsen og revisionen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen ved formand Svend Erik Hansen

Similar Posts