Generalforsamling

15.marts 2012 kl.19.30 på Hjerndrup Sognegård

Vi starter med et foredrag af Lorenz Asmussen, Christiiansfeld som fortæller om livet og årets gang i Brødremenigheden.

Af hensyn til kaffen bedes man tilmelde sig senest 14. marts til Lis Kjær 74506249 el. Trine Clausen 74506108

Alle er velkomne

Entre 50 kr.

Similar Posts