Hjerndrup Skyttekreds

Af Erik Grau & Svend Lange

Der havde i nogen tid været et ønske om oprettelse af en skyttekreds i Hjerndrup, og den 12. marts 1943 blev der afholdt et møde på Hjerndrup Kro, med det formål at oprette en skyttekreds. Mødet resulterede i nedsættelse af et udvalg, bestående af V. Bodholt, Fr. Lund og Johs. Christiansen som skulle arbejde videre med planerne.

Udvalgets arbejde resulterede i at der på et møde på Hjerndrup Kro den 8. april 1943, blev besluttet at oprette en skyttekreds med V. Bodholt som formand, P. Thomsen som bestyrelsesmedlem og Åge Johansen som idrætsforeningens repræsentant i skytteudvalget. Skyttekredsen var en underafdeling af Hjerndrup Idrætsforening, men med egen bestyrelse.

Da det var under 2. Verdenskrig måtte der ikke skydes med rifler, og i starten foregik skydningen med luftbøsser hver søndag formiddag.

Den 29. august 1943 forbød tyskerne al skydning, og den blev først genoptaget 30. april 1944.

Ved generalforsamlingen den 14. marts 1946 blev der nedsat et udvalg bestående af Anton Budde, Carl Håkanson og Villy Bodholdt, der havde til opgave at få oprettet en 200 meter skydebane med tilhørende rifler. I August samme år investerede foreningen i et hus, som blev købt af Haderslev Politikaserne for 100 kroner. Der blev lejet et stykke jord, der var egnet til skydebane, af K. Hellesø for 100 kroner årligt. Iflg. Lejekontrakten måtte der skydes hver søndag formiddag og hver torsdag aften fra kl. 19, ligesom skydebanen skulle være fri ved kapskydninger. Rammerne var således i orden og i foråret 1947 begyndte arbejdet med udgravning af skydestanden. Den 8. juni 1947 var skydebanen færdig og samme dag blev der holdt stiftende generalforsamling på Hjerndrup Kro. Der var mødt 19 skytter og der blev valgt et skydeudvalg med C. Håkanson som formand, Villy Bodholt som kasserer, Fr. Lund, Chr. Schmidt og P. Christiansen som bestyrelsesmedlemmer.

Bygning af banen var løbet op i ca. 1000 kroner, og dagens anledning var hovedkredsformanden indbudt. Politibetjent Skovby blev på grund af hans store hjælp valgt til æresmedlem. Skovby havde været under jorden den sidste del af krigen, efter at tyskerne tog politiet den 19. september 1944. Han havde holdt sig skjult på Hjerndrup Kro. Kontingentet blev fastsat til 10 kroner årligt for medlemmer og 10 øre pr. skud. Den 15. juni 1947 blev den første skydning på det nye anlæg afholdt. Politi Jensen var indbudt til at deltage i den første skydning. Den 12. oktober afholdtes der mesterskabsskydning og sidst i oktober pokalskydning. Foreningen var kommet ind en god gænge og fortsatte de gode gode takter i de næste mange år.

Et pletskud

En gang sidst i halvtredserne forsøgte man sig med en kampagne for at hverve nye medlemmer, ved at tilbyde interesserede en gratis prøveskydning. En dame fra byen skulle prøve 3 skud. Hun ramte godt nok, men det var et af kreaturerne på marken, og den faldt død om. Hvordan det blev ordnet med ejeren, vides ikke, men ifølge lejekontrakten var ejeren af marken selv ansvarlig for løsgående kreaturer og lignende.

Anstrengt økonomi

Da skyttekredsen er under idrætsforeningen, søges der om tilskud på 75 kroner, det bliver dog afvist og man prøver at søge om tilskud til istandsættelse af skydebanen. Det forsøges at forlænge lejekontrakten med 10 år og det lykkedes, så den nu er gældende til og med 1967. Der diskuteres fortsat om tilskud fra idrætsforeningen de kommende år, men efterhånden bliver økonomien bedre af sig selv. Medlemsbetalingen sættes op til 15 kroner og prisen på patroner stiger med 5 øre til 25 øre.

Der holdes gennem alle årene mesterskaber med nabosognene og deres skyttekredse, senere kom der andre og nye i bestyrelsen, Arne Yde blev en overgang formand, Arne var i mange år ansat ved købmand Simonsen, han var også med i idrætsforeningen, håndbold dommer og ledte fri idræt, så mange af os fik idrætsmærke. Også Hans Paasch og Johannes Jørgensen deltog flittigt både i idrætsforeningen og skyttekredsen, der kom også nogle få unge med, men tilslutningen var mindre og mindre som årene gik og 4. september 1975 blev det på et bestyrelsesmøde på Hjerndrup Kro blev det besluttet at nedlægge skyttekredsen, hvis det blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, som blev afholdt den 16. september 1975. Her mødte 8 medlemmer og det blev vedtaget at foreningen skulle nedlægges, huset fjernes, understanden og sveller fjernes og protokollerne gives til lokalhistorisk forening.

Den 11. december samledes bestyrelsen ved Hans Paasch. Det er konstateret at huset er væk og sveller er taget op, understanden jævnet og geværerne er solgt. Nu håber bestyrelsen at der er penge nok til et stykke brød til en afslutning.

Underskrevet den sidste bestyrelse

Lis Paasch                                                 Carl Hånkanson                  N. Jacobsen

Hans Paasch                                             Johs. Jørgensen                   A. Paasch

Missen Jørgensen                                        Bent Jørgensen

Similar Posts