P.H. Beck – degn og forfatter i Maugstrup

Pastor Dahlberg i Maugstrup var flittig til at skrive om stort og småt i sognet. Her er hvad han har skrevet om P.H. Beck der udover af være degn i Maugstrup også var en betydelig forfatter af skolebøger.

1955: Hvad ved vi om vore Forgængere?  Denne bog optegner en del om præster. Hvad med degnene? I dette år fik jeg Klarhed over, at man fra 1861-77 havde en betydelig og kendt Degn her ved navn P.H. Beck. Han udgav i 1858 en Børnebog, nærmest til Skolebrug, 59 sider. Sammen med en anden Lærer L. Lauersen, Haderslev  ”Dansk Læsebog for Almueskolens øverste Klasser” 328 sider. Endvidere ”Praktisk Regnebog for Borger og Almueskolens Elementær- og Mellemklasser”, Materialer til Hovedregningsøvelser (1864), ABC eller dansk Læsebog for Børn, ”Ny Samling af Anekdoter og humoristiske Fortællinger”.

Som Degn her udgav han et lignende Arbejde om Originaler, især Præster og Degne, udgivet af Boghandler H. Lauridsen, Haderslev. Angående denne sidste Bog huskede de ældste i Magstrup ca. 1940, at han kom i Forlegenhed og måtte befrygte Afsked. Bogen blev Konfiskeret af Myndighederne, da Historierne fandtes krænkende for Gejstligheden. En af dem fortalte om Præsten i Skrydstrup da han på Prædikestolen sagde: Herren være med alle Bønder i Skrydstrup, særlig ham der gav mig Tag til en ny Lade! Efter 1864 havde han det ondt, som man kan forstå efter de politiske Forhold. Han hørte til dem, der ikke kunne bekvemme sig til at drage mod Nord.

Gravstenen findes stadig på Maugstrup Kirkegård.
”Dannevirke” skrev ved hans Død: Den 12. juli døde Degn og Skoleholder P.H. Beck i Maugstrup. Han var født 1822 i Jernhyt i Hammelev Sogn og virkede som Lærer i forskellige Egne af Sønderjylland, især i Byen Haderslev, indtil han endelig forflyttedes til Maugstrup, hvor han Døde. I vide Kredse har Beck gjort sig hæderlig bekendt ved flere fortrinlige Skolebøger, hvoraf nogle har været autoriserede til Brug i de nordslesvigske Skoler, ligesom han har indlagt sig Fortjeneste ved sin vækkende og dannende Indflydelse på mange af Egnens yngre Lærerkræfter.

I den snævre Kreds, der kendte han nøjere, vil han altid mindes som en trofast og munter Ven og behagelig Kammerat og en altid hjælpsom og imødekommende Nabo. Han har fortjent at indtage en langt betydeligere Plads i vort Skolevæsen, end han gjorde, og han ragede langt opover det Lavmål af Kundskaber og Dannelse, som synes at skulle blive almindeligt under de nuværende Reglementer, hvor Tysk og Militærmusik hæves til Hovedfag. Men hans Avancement var naturligvis standset med 1864. Han bevarede lige til det sidste en aldrig svækket Kærlighed til sit Fædreland og Modersmål og tjente kun med Modvilje de nye Magthavere (citat slut).

En af mange Tragedier i Grænselandet. Hans Gravsten findes endnu på Kirkegården, men næppe på sted, hvor han er Begravet.

_____

Simmersted arkiv vil være begejstret for at modtage et eksemplar af ovenstående bøger.

 

Bragt i årsskrift 2017

 

 

 

Posted in