Lokalhistorisk forening for Maugstrup, Kastvrå, Simmersted og Hjerndrup blev startet i 2008. Foreningen har knap 330 medlemmer der hvert år får et årsskrift på 28-36 sider med tekster og billeder af lokalhistorisk interesse. Vores mål er at bevare materialer for eftertiden. Vi modtager materialer, beretninger og historier om livet i vores lokalområde, så kontakt os endelig hvis du har lyst til at skrive eller ønsker en diktafon til at optage din eller et familiemedlems historie. Vi tilbyder også at komme på hjemmebesøg og optage din beretning.

Vi har arkiv på 1. salen af Simmersted Multihus. I arkivet modtager vi alle skriftlige materialer og billeder til bevarelse for eftertiden eller til lån for affotografering/kopiering. Man kan til hver en tid gense materiale der er afleveret ved besøg på arkivet. Med tiden vil man online kunne se hvad vi har i arkivet, pt er alle billeder tilgængelige via Arkiv.dk

Smid aldrig gamle regnskaber, avisudklip, breve mm ud før vi har set det – eller lad os om at sortere det, bare kom med det eller aflever det til en fra bestyrelsen.